PAZARLAMA VE SATIŞ DESTEK TAKİP

Teklif : Ön talepler, teklif mekanizmaları ve şablonları, sürekli takip. Kolay, hızlı ve efektif sipariş/teklif mekanizmaları.

Müşteri Takip: Sürekli müşteri ve bilgi takibi, müşterilere hızlı ulaşım. Ziyaret takibi, fuar dönüşleri, görüşme başarı puanlaması. Sahte müşteri tespit mekanizmaları.

SATIN ALMA ve TALEP

Üretim ve genel işleyiş için gerekli olan malzeme talepleri takibi, tedarikçi takibi, kabul kriterleri, otomatik satın alım talebi mekanizmaları, minimum stok alarmları, kısa, orta, uzun vade satın alma planları, talep ve satın alım süre takipleri.

SATIN ALMA LOJİSTİK TAKİP

(Araç Kontrol) Lojistik araç bilgileri ve irsaliye bilgisi takibi, araç firma giriş çıkış bilgisi takibi, araç sevkiyat süresi takibi. Firmaya gelen aracın firma içi yönlendirme takibi.

KALİTE KONTROL TAKİP

Gelen hammaddenin kalite kontrolü, şartname uygunluğu, taşıma koşulu uygunluğu takibi. Varsa laboratuvar kontrolleri ve sonuçları. Red durumları, dış analiz talepleri ve takibi. Tedarikçi güven puanları. Ürünlerin sertifikasyonlarına veya şirket içi tanımlanmış kontrol mekanizmalarına göre takibi. Sevk öncesi son kontroller. Kalite arttırıcı mekanizmaların kurulması. Üretim sürecinin kalitesinin takibi. İşleyiş esnasında kontrol noktaları tanımlanması ve hammaddeden ürüne tam kalite takibinin sağlanması.

DEPO/STOK/ENVANTER TAKİP

Hammadde, malzeme, ürün, hizmet tanımları ve takibi, minimum stok durumu alarmları. Depo yerleşim planları, depolara, depo içi bölgelere göre tanımlamalar ve stok durumlarının takibi. Görsel layout üzerinden kolay takip mekanizmaları. Sanal depo tanımları ve kolay transfer mekanizmaları. Etiketleme mekanizmalarıyla tam anlamıyla noktasal ve tam izlenebilirliğin sağlanması.Depo koşullarının izlenmesi ve entegrasyonla, hammadde ve ürünlerin doğru koşullarda saklanmasının sağlanması, istenmeyen koşullarda alarm mekanizmalarının oluşturulması.

ÜRETİM PLANLAMA

Belirlenen takvim dilimleri için eldeki mevcut hammadde stoklarından yapılabilecek ürünlerin öngörüsü ile üretim ayağına günlük, haftalık veya aylık olarak üretim bilgisi sağlanması. Eşdeğer olarak satın alım planlarının oluşturduğu mekanizmalar. Üretim emri planlama ve oluşturma. Öncelik tanımları. Üretim hedefleri için projeksiyonlama mekanizmaları.

ÜRETİM TAKİP

Tüm üretim sürecinin işletildiği gerekli kurallar ve yapılarla verimliliğin arttırıldığı, gerekli alarm ve uyarı sistemleriyle hata payının minimuma indirilmesi. İş emiri, üretim süresi ve işleyiş takibi. Otomasyon sisteminden üretim bilgilerinin alınması sisteme entegrasyonu verimli üretim analiz mekanizmalarının oluşturulması. Üretim süreci içerisinde hangi noktada olunduğunun, işin kimin, hangi bölgede yaptığının, kalan işlerinin ve süresinin takibi. İç denetim mekanizmaları ve bilgilendirme sistemleri.

LOJİSTİK/DAĞITIM/SEVKİYAT YÖNETİM TAKİP

Üretimden çıkan malların ana merkeze, diğer fabrika alanları veya üretim alanlarına, depolara veya direk müşteriye sevkiyatının takibi.

SATIŞ SONRASI DESTEK (SERVİS/BAKIM TALEP/KALİTE)

Müşteriye, sevki yapılan ürünler ile alakalı oluşan arıza kayıtlarının, yedek parça taleplerinin ve revizyonların takibi. Garanti durumları, fiyatlandırma ve teklife dönüşme mekanizmaları. E-Katalog ve B2B Servis Modülü ile entegre çalışma. Arızaların ve kaynaklarının sürekli olarak takiplerinin yapıldığı, bu arızalara sebep olan durumların araştırıldığı ve genel çözümlerin üretildiği mekanizmalar. Müşteri dönüşlerinin değerlendirilerek, satış ve sonrasındaki tüm sürecin müşteri tarafından memnuniyetlerinin değerlendirilme mekanizmaları.

E-KATALOG VE B2B SERVİS

Son kullanıcıların ürünlerinin hiyerarşik bir sistemde (Örneğin: Fabrika, Tesis, Hat, Makine, Parça, Ürün) kullanma kılavuzlarını, bakım talimatlarını, parça listelerinin ve video görsellerinin gösterimini takibi. Web veya mobil arayüz üzerinden yedek parça sipariş işlemlerinin, servis taleplerinin sağlanması. Taleplerin otomatik olarak teklif mekanizmalarına dönüşmesi.

MALİYET / ÖN MUHASEBE DESTEK

Ürün/Proje/İş çıktısı için maliyetlerin hesaplanabildiği, birim başına karlılığın takip edilmesi. Üretim maliyetlerine doğrudan veya dolaylı olarak etki eden birimlerin tespit edilerek, iyileştirmelerin, sağlayan mekanizmalar. Kullanılan resmi/gerçek muhasebe programıyla entegrasyon.

ENVANTER VE BAKIM YÖNETİMİ

Firmada sisteme kayıtlı bulunan malzemelerin bakım sürelerinin takip edildiği, düzenli bakım yapılıp yapılmadığının tespiti. Bakım maliyetlerinin takibi, gereksiz veya fazladan bakımların önlenmesi.

PERSONEL YÖNETİMİ VE TAKİP

Puantaj hesaplamalarının yapılması, ek ödeme ve hak edişlerin otomatik oluşturulması. Verimlilik takibi. Doğru personeli doğru işe yönlendirme mekanizmaları. Personel sertifika, aşı, iş uygunluğu, pasaport durumu takibi.

RAPORLAMA VE ANALİZ

Etkin, anlaşılabilir ve görsele dayalı raporların oluşturulması. Rapor yapılarının yetkiye ve ihtiyaca dayalı detaylandırılabilmesi. Verimlilik analiz raporlarının oluşturulması.