• Size Özel
  • Arayüz, kullanım kolaylığı ve helpdesk hizmetleri üzerinde firma yetkilileri ile birlikte çalışılır.
  • Personel adaptasyonu kolay sağlanır ve sistem personel bağımlı çalışmaz.
  • Sistem uyarıları ve bildirim ayarları.
 • Hammadde Kalitesi
  • Kafeslere atılan yemleri oluşturan hammadde değerleri bilinir. Bu değerler ile belirlenen kriterlerde karşılaştırma yapmak mümkün olur.
 • Üretim Süreci Kalitesi
  • Üretim esnasında otomasyonlardan alınan değerler ile, ürünlerin hangi koşul ve şartlarda, ne kadar süre pişirildiği kayıt altına alınır. Kayıt altına alınan bu veriler ile, standartlaştırma çalışmalarına başlanabilir.
  • Üretim planlaması yapılarak, üretim süreci için standartlar belirlenebilecektir.
 • Yem Kalitesi
  • Üretilen yemlerin kalitesini etkileyen tüm parametreler kayıt altında tutulacaktır. Yem kalitesini iyileştirme çalışmalarında bu parametrelerden yararlanılabilecektir.
 • Depo Koşulları
  • Hammadde ve Yem’in depolama koşulları (opsiyonel) ve depo bekleme süreleri kayıt altında tutularak nemlenme oranları, mantarlanma sebepleri gibi bir çok faktör için çalışma yapılabilecektir.
 • Yetki Onay Mekanizması
  • Tüm süreç içerisindeki işlemler, ürün kabulü, sevkiyat vb. durumlarda onay gerektiren işlemlerde, işlemi gerçekleştiren personel kayıt altına alınır. Geriye dönük incelemelerde bu kayıtlar kullanılabilecektir.
 • Yazılım Entegrasyonu
  • Aqua-Manager entegrasyonu ile otomatik talepler oluşturulabilir, yem kalitesi değerleri aquaManagera entegre edilerek daha verimli raporlar alınabilir.
  • 3. parti yazılımlardan talepler alınabileceği gibi yine 3. parti yazılımlara data paylaşımı yapılarak farklı raporlama seçenekleri elde edilebilecektir (BI) (opsiyonel).